Szakterületek

A büntetőeljárás minden szakaszában vállalok mind terhelti, mind sértetti megbízás alapján: jogi tanácsadást, terhelti és sértetti képviseletet, ezen belül az egyes eljárási cselekményeken való részvételt, indítványok, észrevételek előterjesztését, feljelentés benyújtását az illetékes hatóságokhoz, polgárjogi igény érvényesítését, pótmagánvád előterjesztését, okirat szerkesztést, mediációs eljárásban való képviseletet.

Állandó rendszerességgel segítem ügyfeleimet a behajtandó adósság érvényesítése során, ahol az esetek nagy százalékában az ügyvédi felszólító levél elegendő. Az esetek többségében a releváns körülmények mérlegelését követően nem szoktuk javasolni a bíróság előtti peres illetve nem peres eljárás megindítását a hosszú idő és a magas költségek miatt, az adósságok behajtását praktikusabb ha erre szakosodott cég segíti elő.

  • házassági, élettársi vagyonjogi megállapodások
  • vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások
  • házassági bontóperek
  • gyermektartásdíjjal, apasággal kapcsolatos perek

Adásvételi, ajándékozási, csere, vagyoni értékű jogot ( pl. haszonélvezetet ),vételi jogot alapító és megszüntető szerződések szerkesztése, véleményezése, társasház alapítás, földhivatali ügyintézés.

  • Társaságok alapítása, átalakulása, végelszámolása, az ezzel kapcsolatos iratok, tanácsadás.
  • Társasági szerződés, alapító okirat módosításához szükséges dokumentáció elkészítése.
  • Gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogi tanácsadás.

Vállalkozások, magánszemélyek részére vállalom:

  • munkajogi szerződések elkészítését,
  • munkajogi vitákban való peres és peren kívüli képviselet ellátását munkáltatói munkavállalói oldalról egyaránt

Közigazgatási határozat kapcsán jogi tanácsadás, képviselet hatóság és bíróságok előtt, birtokviták, építési ügyek, szabálysértési ügyek, adó- és illetékügyek, állami szervezetek, helyi és területi önkormányzatok és intézmények jogi képviselete.