Tevékenységek

Bármely, jogi vonatkozású kérdéssel összefüggésben, az eset összes ismert körülményét figyelembe véve, az kialakult helyzetről az ügyfél számára korrekt tájékoztatás megadása, valamint a szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségek ismertetése. Mindezekre természetesen, csak az ügyfél és az ügyvéd közötti személyes találkozás során, a tényállás valamennyi részletétnek megismerése és az esetleges okiratok átvizsgálása után van lehetőség.

E tevékenység magában foglalja bármely jogi vonatkozású, vagy jogi hatással bíró okirat (levél, hatósági- vagy bírósági beadvány, alapító okirat és szerződés, vagy megállapodás, stb.) megszövegezését és ellenjegyzését. Így ide tartozik például minden polgári jogi szerződés, a gazdasági társaságok okiratai, az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, a munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratok, az örökléshez és a hagyatéki eljáráshoz fűződő iratok, valamint a házassági és családi jogviszonyokkal kapcsolatos iratok is.

A képviselet magában foglalja mind magánszemélyek, mind a gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, állami, vagy önkormányzati intézmények jogi képviseletének ellátását, érdekeinek védelmét, a szükséges nyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények szakszerű megtételét, bármely megbeszélésen és tárgyaláson, valamint az állami és önkormányzati hatóságok, továbbá a bíróságok előtti peres és nem peres eljárásokban egyaránt.

Magánszemélyek és gazdasági társaságok teljes körű képviselete a Nemzeti Adó és Vámhivatal előtti eljárásokban.

A terhelt védelme szabálysértési és büntetőeljárásban a nyomozó hatóságok, a vámhatóság és a bíróság előtt, valamint a büntetés-végrehajtása során. Mindez, magában foglalja - egyebek mellett - a terhelttel való kapcsolattartást, a védekezés törvényes eszközeiről és a jogairól való tájékoztatást, érdekében minden törvényes védekezési eszköz felhasználását, továbbá a felelősségét enyhítő tények felderítésének szorgalmazását.

Az ügyvédi tevékenységekkel összefüggésben lehetőség van, az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódóan meghatározott rendeltetéssel (céllal) - írásbeli megállapodás alapján - pénz vagy más érték ügyvédi letétbe helyezésére.

Ingatlan adásvételi és az ingatlannal kapcsolatos egyéb szerződések szerkesztése, megkötése (csereszerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés, öröklési szerződés, ajándékozási szerződés, földhaszonbérlet...); ingatlannyilvántartási ügyintézés, képviselet kisajátítási ügyekben