Családjog

Családjog
 • házassági, élettársi vagyonjogi megállapodások
 • vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások
 • házassági bontóperek
 • gyermektartásdíjjal, apasággal kapcsolatos perek

E körbe tartozik többek között a

 • házasság felbontása,
 • gyermek elhelyezési per, gyermektartásdíj érvényesítése,
 • gondnokság alá helyezés iránti peres eljárás során a képviselet ellátása,
 • házassági vagyonjogi szerződés elkészítése,

emellett

 • végrendelet, öröklési szerződés,
 • halál esetére szóló ajándékozás elkészítése,
 • hagyatéki eljárás során képviselet ellátása,
 • örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése,
 • élettársi életközösség megszakadása során a közös vagyon megosztása.