Büntetőjog

Büntetőjog

A büntetőeljárás minden szakaszában vállalok mind terhelti, mind sértetti megbízás alapján: jogi tanácsadást, terhelti és sértetti képviseletet, ezen belül az egyes eljárási cselekményeken való részvételt, indítványok, észrevételek előterjesztését, feljelentés benyújtását az illetékes hatóságokhoz, polgárjogi igény érvényesítését, pótmagánvád előterjesztését, okirat szerkesztést, mediációs eljárásban való képviseletet.

 • Személy elleni bűncselekmények, különösen az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
 • Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések
 • A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 • Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
 • Közbiztonság elleni bűncselekmények:
  • visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel
  • visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
  • bűnszervezetben részvétel
 • Köznyugalom elleni bűncselekmények:
  • garázdaság
  • önbíráskodás
 • Közbizalom elleni bűncselekmények:
  • közokirat illetve magánokirat hamisítás
  • visszaélés okirattal
 • Közegészség elleni bűncselekmények:
  • kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
 • Gazdasági bűncselekmények:
  • Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
  • Pénz- és bélyeghamisítás
  • Pénzügyi bűncselekmények
  • Vagyon elleni bűncselekmények:
   • Lopás
   • Sikkasztás
   • Csalás
   • Hűtlen kezelés, hanyag kezelés
   • Rablás
   • Kifosztás
   • Zsarolás
   • Rongálás
   • Zsarolás
   • Rongálás
   • Jogtalan elsajátítás
   • Orgazdaság
   • Jármű önkényes elvétele
   • Vásárlók megkárosítása
   • Bitorlás
   • Hitelsértés
   • Tartozás fedezetének elvonása